Få styr på dine vinterpligter

Du har en række pligter om vinteren som husejer. Du er ansvarlig for snerydning af fortov og færdselsarealer ved dit hus. Derudover skal du også sørge for, at der ikke falder istapper ned fra dit hus og rammer folk.

Indholdsfortegnelse

Hvornår skal man rydde sne
Hvad sker der, hvis man ikke rydder sne
Stadig dit ansvar selvom, du er på ferie
Du kommer til at betale
Skal jeg rydde sne?
Hvilke konsekvenser er der ved ikke at rydde sne
Bliver der ryddet sne på private veje?
Hvornår skal man rydde sne
Hvad gør man med sne og istapper på taget
Hvad er vinterforpligtelser

Hvornår skal man rydde sne

Du skal rydde sne mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen, hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej. Om søndagen er det dog først mellem kl. 8 og kl. 22.

Er din vej en grusvej, har du ikke pligt til at rydde den for sne.

Hvad sker der, hvis man ikke rydder sne

Det kan koste dig dyrt, hvis du ikke for ryddet sne og overholder vinterpligterne. Pligterne er lavet for at sikre, at det er sikkert at færdes på din grund for alle.

Stadig dit ansvar selvom, du er på ferie

Du har stadig pligt for at sørge for, at det er sikkert at færdes på din grund selvom, du er på ferie. Det vil altså sige, at hvis der sker en personskade på din grund, kan du blive draget til ansvar – selvom du ikke er hjemme.

Så sørg for at lave en aftale med naboen, hvis du er bortrejst.

Du kommer til at betale

Sker der er en personskade på din grund, fordi du har forsømt at leve op til dine forpligtelser – risikerer du at skulle udbetale erstatning.

Skal jeg rydde sne?

Man skal rydde sne som husejer på fortovet, i indkørsel, havegang og på trappen foran dit hus.

Grunden til at man skal rydde sne er, at det skal være sikkert for postbud, skraldemand og lignende at komme sikkert til og fra din bolig.

Snerydning

Du skal sørge for at rydde sne på din grund som privat husejer.

Du er forpligtet til at rydde sne mellem kl. 7 om morgen og kl. 22 om aftenen. Dog først fra kl. 8 om morgen om søndagen.

Du skal altid sikre, at det er sikkert og gangbart på din grund - da du kan risikere at komme til at betale erstatning for eventuelle personskader på din grund.
Læs  mere om snerydning og regler for husejer på Borger.dk

Hvilke konsekvenser er der ved ikke at rydde sne

Rydder du ikke sne kan du risikere at komme til at betale erstatning for eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte.

Derudover kan renovationsfirmaer også undlade at tømme din skraldespand, hvis der ikke er fri adgang til det.

Bliver der ryddet sne på private veje?

Der bliver ikke ryddet sne på private veje. Det er derfor grundejerforeningen og beboernes eget ansvar at få ryddet sne og gøre det farbar.

Hvornår skal man rydde sne

Du skal rydde sne og salte eller gruse så hurtigt som muligt. Det betyder ikke, at du skal tage hjem fra arbejde for at gøre det. Du skal blot gøre det straks, som du er hjemme.

Hvad gør man med sne og istapper på taget

Ifølge ordensbekendtgørelsen skal man sørge for at advare andre om fare for, at der kan falde sne og istapper ned fra husets tag. Det kan gøres med et skilt eller afspærring.

Du skal dog sørge for at få fjernet sneen og istapperne fra taget hurtigst muligt.

Hvad er vinterforpligtelser

Vinterforpligtelserne indbefatter følgende for private husejer
Rydde sne på fortov, indkørsler, stier og trapper
Salte eller gruse veje
Sikre tage for sne og istapper
Generelt sørge for gangbar og sikre veje
Få også en guide til at pudse vinduer
pencil