Hvad definerer et skybrud

Det regner meget i Danmark, hvor vi definerer nedbør som regn, når der falder mere end en 1 mm på en dag. Når det så regner rigtig meget, så definerer vi det som skybrud.
regn

Indholdsfortegnelse

Hvad definerer et skybrud
Hvornår er skybrud
Skybrud Danmark
Forberede sig mod skybrud
Skybruddet i Danmark 2. juli 2011
Hvad er regn
Skybrud og klimaforandringer

Hvad definerer et skybrud

Skybrud er en meget voldsom regnbyge, hvor den forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Den meteorologiske definition på et skybrud er, at der falder mere end 15 mm nedbør på 30 minutter.

Ved skybrud falder stor mængder regn på kort tid, hvor vandet ikke altid kan blive ledt hurtigt væk. Der er derfor en risiko for oversvømmelse.

Hvornår er skybrud

Skybrud er, når der falder mindst 15 mm nedbør på en halv time eller over 30 mm på 24 timer. Et skybrud kan gøre stor skade på din ejendom, hvis man ikke er forberedt på den store mængde nedbør.

Skybrud Danmark

I Danmark har man mål op til 70 mm regn på 15 minutter. Der kan ved tropiske forhold være skybrud være fem til seks gange kraftigere. Der forventes at komme langt flere kraftige skybrud i Danmark i fremtiden grundet den globale opvarmning.

Forberede sig mod skybrud

Du kan forberede dig til skybrud med følgende guides
Luk vinduer og døre
Sandsække
Tjek tagrender, nedløbsrør og afløb i kælderskakte
Begræns det opstigende kloakvand i kælderen med plastik og sandsække ovenpå gulvriste og i toilettet

Skybruddet i Danmark 2. juli 2011

Skybruddet i Danmark den 2. juli 2011 er et historisk voldsomt skybrud. Skybruddet ramte København. Der faldt mellem 100 og 150 mm regn på kort tid, og kloaksystemerne ikke kun følge med.

Konsekvenserne af skybruddet var kæmpe forsikringsudbetalinger. En anden konsekvens ved skybruddet var, at folketinget besluttede, at alle kommuner skulle lave en klimahandlingsplan.

Hvad er regn

Regn er en form for nedbør, som kun består af vand. Regn består af vanddråber, regndråberne opstod ved kondensering af vanddamp i skyerne i troposfæren.

I meget lave temperaturer kan vanddråberne fryse til is i form af hagl, slud eller sne. Regn kan også nå at fordampe inden det når jordoverfladen.

Skybrud og klimaforandringer

Mængden af nedbør er med til at fortælle om klimaet. Hvor nedbørsmængden er steget meget de senere år.

Indikatorerne viser, at nedbøren er stigende. Det betyder, at det danske vejr bliver mere og mere ekstremt med vådere vintre og somre med kraftigere regnvejr – som forårsager oversvømmelser.

Dette vil få store konsekvenser ofr vores bygninger, veje og afgrøder.
pencil