Hvad er reglerne for at lave et bål

Det er hyggeligt med et lille bål i haven, men inden du tænder op for bålet, er det vigtigt, at du sætter dig ind i de regler og retningslinjer, der er for afbrænding.
Bål

Indholdsfortegnelse

Hvad er reglerne for bål
Hvordan laver man et bål
Hvor må man lave bål
Bål i haven
Regler for åbent ild og bål
Lille bål
Stort bål
Bålfad
Bål i naturen
Bål på stranden
Sluk bålet
Afbrændingsforbud

Hvad er reglerne for bål

Kommuner kan lave lokale regler for bål og åbent ild. Det kan både gøres i tørre perioder eller generelt i beboelsesområder. Det er generelt ikke tilladt at brænde haveaffald af i byer eller sommerhusområder.

Læs om de specifikke regler for din kommune på din kommunes hjemmeside. Herunder er samlet en lang række generelle regler og råd omkring bål og åbent ild.

Hvordan laver man et bål

Du skal bruge tørt træ, når du tænder et bål. Det er også vigtigt, at du bruger tændvæske, optændingsblokke eller papir som optænding – og ikke benzin eller disel.

Det er altid en god ide at have vand tæt på, når du har gang i et bål. Et bål kan hurtig løbe løbsk og særligt, hvis der er tørt i området.

Hvor må man lave bål

Du må lave bål på din privat grund, strande og på afmærket bål steder på offentlige steder.

Bål i haven

Vil du have en bålplads i haven, det er her en gode ide at undersøge hos kommunen, om det er tilladt at have bål i haven.
Der er mange kommuner, hvor det ikke er tilladt at have bål i parcelhushaver. Hvis du må lave bål i din have, så er der stadig en række regler, som du skal sætte dig ind i.

Afbrændingsbekendtgørelsen siger, at afbrændingen ikke må være af væsentlig ulempe for omgivelserne, såsom vej- og lufttrafik. Derudover skal du også tage hensyn til dine naboer.

De fleste kommuner har godkendt, at man har bål i haven ved Sankt Hans, men der er som oftest regler for størrelse.

Regler for åbent ild og bål

Lille bål

Skal du kun lave et lille bål eller et bål i et bålfad, så er der en række anbefalinger, du skal følge. Beredskabsstyrelsen har følgende vejledninger:
Bålet skal placeres mindst 10 meter fra bygninger
Bålet skal placeres 15 meter fra brandnærende stoffer
Bålet skal placeres mindst 15 meter fra letantændelige vegetation såsom marker
Ved jævn til frisk vinds skal afstandene fordobles i den retning, vinden blæser
Det er ikke tilladt at lave bål, når der er en vindhastighed på over 10,7 m/s

Stort bål

Bål med en diameter på mere end 120 cm har følgende vejledninger fr aberedskabsstyrelsen:
Bålet skal laves mindst 30 meter fra bygninger
Bålet skal være mindst 200 meter fra letantændelig vegetation og arealer
Bålet skal væres mindst 200 meter væk fra brandnærende stoffer
Ved jævn til frisk vinds skal afstandene fordobles i den retning, vinden blæser
Er vindhastigheden på over 10,7 m/s er det ikke tilladt at lave bål

Bålfad

Regler for brug af bålfad i haven er følgende
Placerer dit bålfad mindst 10 meter fra bygninger, hvis bygningerne har stråtag, placerer bålfadet mindst 15 meter derfra.
Placerer dit bålfad mindst 15 meter fra nåletræsbevoksning, marker og andre lignende arealer
Bålfadet skal også placeret 15 meter fra andet letantændelige stoffer
Er vindhastigheden mellem 5,5 og 10,7 m/s, så skal de ovenstående afstande fordobles
Er vindhastigheden over de 19,7 m/s, så er det ikke tilladt at lave bål.
Er dit bål mindre end 80 cm i diameter, må det gerne placeres tættere på bygninger end de 10-15 meter
Læs mere om de gode råd og regler i Beredskabsstyrelsen folder

Bål i naturen

Der er en række regler, som gælder for bål i det fri. Det er for eksempel ikke tilladt at tænde bål, hvis det blæser med en vindstyrke på over 10,8 m/s.

En afbrænding skal ske kontrolleret og under opsyn. Det vil sige ild og gløder er slukket, så der ikke kan ske fare for, at der opstår en brand. Røgen må heller ikke været til væsentlig ulempe for omgivelser.

Derudover skal brugen af bål og bålfad være i overensstemmelse med forsigtighedsbestemmelser og i forsvarlig afstand til brandbare overfalder og steder.

I statens skove er der lavet bålpladser, som må anvendes. Hvorfor der ikke må tændes bål udenfor de afmærkede bålpladser. Man skal altid være forsigtig med at tænde bål i skovområder, og særligt i tørre perioder.

Bål på stranden

Det er normalt tilladt med mindre bål på stranden. De fleste strande er ejet og administreret af staten, og her er det tilladt at opføre mindre bål. Det er tilladt at lave bål i strandkanten og på de ubevoksede dele af stranden – og ikke tilladt i klitterne!

Sluk bålet

Du må aldrig forlade et bål med flammer, og hvis der kun er gløder tilbage, så kan du nemt slukke det ved at hælde vand på bålet.

Afbrændingsforbud

Brandmyndighederne kan indføre afbrændingsforbud i tilfælde af tørkeperioder eller andre ekstraordinære forhold, som gør det farligt at have afbrænding i det fri.

Se aktuelle afbrændingsforbud på Beredskabsstyrelsen hjemmeside.

Sådan laver du et mål

lighter