Hvordan beregner man indekstal

Indekstal bruges til at vise en tidsmæssig udvikling i talstørrelse i procenttal. Herunder kan du lære at beregne indekstallet.  
tal

Hvordan beregner man indekstal

Man beregner indekstal ved, at man vælger et basistal, det sætter man så lig med 100. herefter beregner man så alle de andre tal til procenter af basistalle. Indekstallet er altid 100.

Indekstallet beregnes ud fra følgende formel.

Indekstal=(Værdi i aktuelt år)/(Værdi i basisåret)*100

Eksempel på beregning af indekstal

Her finder du et eksempel på, hvordan man kan beregne et indekstal. Vi tager udgangspunkt i det årlige rejseforbrug hos en familie, hvor basisåret er år 2000.
Årstal
2000
2001
2002
Årlig Rejseforbrug
30.600
32.500
25.700
Basisåret er som nævnt år 2000, hvorfor år 2000 indekstal er 100. Nedenfor vil vi beregne indekstallet for 2001 og 2002.

Indekstal 2001=32.500/30.600*100
Indekstal 2001=1,0620*100
Indekstal 2001=106,2

Indekstal 2002=25.700/30.600*100
Indekstal 2002=0,8398*100
Indekstal 2002=83,98


Indekstallet for familiens årlige rejseforbrug er derfor således
Indekstal 200: 100
Indekstal 2001: 106,2
Indekstal 2002: 83,98

Hvad er indekstal

Indekstal er en omregning af en række absolutte tal til et procenttal. Man kan bruge indekstal, når man skal beskrive en procentvis udvikling i en talrække. Talrækken kaldes et simpelt indeks.

Det vil sige, at indekstal er en omregning af absolutte tal til procenttal.

Hvad kan man bruge indekstal til

Man kan bruge indekstal til at vise en tidsmæssig udvikling i talstørrelser. Her vælger man et år, som er basisåret, som er det år, man sammenligner med. Her vælges oftest det første år, også er talstørrelsen lig med 100.

Indekstal er også relevant for virksomheder, når de kigger på deres omsætning. Hvor de kan beregne omsætningen for det enkelte år i procent i forbindelse med basisåret.

Danmarks Statistik beregner en lang række indeks, de beregner for eksempel forbrugerprisindekset og detailomsætningsindekset.