Hvordan finder man rumfang

Rumfang er betegnelsen for størrelsen på et rum. Det vil altså sige, hvor meget fylder en bestem figur eller objekt i et tredimensionalt rum.
Figurer med rumfang

Hvad er rumfang

Rumfang er betegnelsen for størrelsen på et rum af en figur. Det vil altså sige, hvor meget fylder en bestem figur eller objekt i et tredimensionalt rum.

V bruges som betegnelsen for rumfang i formlen. Bogstavet V står for volumen.

Sådan finder man rumfanget

Du finder rumfanget af en kasse med følgende formel: l*b*h. Formlen er længde gange bredde gange højde. Der er ikke en bestemt rækkefølge, man skal gange de tre faktorer sammen.

Formlen på rumfang: V = l*b*h

Denne formel er for en kasse, der findes forskellige formler til andre objekter.

Sådan beregner man rumfanget af en cylinder

Du finder rumfanget af en cylinder med følgende formel, hvor du ganger cylinderes højde med cirklens areal:

Areal af en cirkel: π*r^2

Rumfang af en cylinder: h* π*r^2

Sådan beregner man rumfanget af en pyramide

En pyramide er figur, der har en grundflade, som enten kan være en trekant eller firkant. Hvert af grundfladens hjørner er forbundet til et punkt, som ligger over grundfladen.

Rumfanget af en pyramide beregnes ud fra følgende formel: højden gange grundfladens areal divideret med 3.
Formlen for rumfang af pyramide =(Areal af grundfladde*højde)/3

Grundflade areal (firkant) = l*b

Grundflade areal (trekant) = ½ * h * g

L = Længde
B = Bredde
H = Højde
G = Grundlinje

Sådan beregner man rumfanget af en kugle

Kuglens rumfang kan beregnes med følgende formel:

Formel: V = 4/3 * π * r^3
R = radius.

Sådan beregner man rumfanget af en prisme

For at kunne beregne et rumfang af en prisme, skal man kende højden og arealet af grundfladen. Når du kender disse to, kan du beregne rumfanget af en prisme med følgende formel:

Formel
: V = h * G
V = Rumfang
h = Højde
G = Arealet af grundfladen

Sådan beregner man rumfanget af en kegle

Rumfanget af en kegle kan beregnes på to måde.

Med den første måde, skal du kende keglens areal af grundfladen. Formlen lyder sådan her:
1. Formel: V = 1/3 * h * G


Den anden metode til at beregne rumfanget af en kegle, skal du kende keglens radius. Formlen lyder følgende:
2. Formel: V = 1/3 * π * r^2 * h

V = Rumfang
h = højde
G = Grundareal
r = Radius af grundfladens cirkel

Hvad kan beregne rumfang af

Der findes mange forskellige ting, som man kan beregne rumfanget af. Hvis du går en tur rundt i dit hjem, så er der fyldt med ting, som man kan beregne rumfang på: Skuffer, skabe, kasser, køleskab, ovn, bøtter, bedrollers osv.

Find endnu mere inspiration og viden om rumfang på webmatematik.dk

Andre formler