Hvordan regner man 

Regning er et vigtig redskab. Hvor både matematik og tal fylder en stor del af vores alles hverdag.
Lommeregner

Indholdsfortegnelse

Hvordan beregner man kvadratmeter ud
Hvordan beregner man rumfang
Hvordan regner man gennemsnittet
Lær at beregne arealet
Lær hvordan man regner med procent
Lær at beregne omkredsen af en figur

Hvodan beregner man kvadratmeter ud?

Hvordan regner man kvadratmeter

Man regner kvadratmeter af et rum ved følgende formel: højde X længde X bredde.

Hvordan regner man kvadratmeter ud på gulv

Du beregner grundarealet ud på et gulv ved at måle bredden og længden på gulvet. Herefter gange du de toværdier med hinanden, så har du grundarealet af dit gulv.

Hvordan regner man kvadratmeter af et rum

Du beregner kvadratmeter af et rum ved at sige højde gange længde gange bredde. Det er vigtigt, at du tage højde for alle kroge og vinkler i rummet. Det kan derfor være nødvendigt at dele et rum i flere firkanter.

Du beregner så kvadratmeteren af hver firkant og lægger dem sammen til sidst.

Hvor mange m2 går det på en meter?

En kvadratmeter er arealet af en kvadrat med længden 1 meter.

Hvad er en kvadratmeter

Kvadratmeter også skrevet kvm eller m2 er en afledt SI-enhed. Kvadratmeter bruges til at beregne arealstørrelser.
1 kvadratmeter er arealet af et kvadrat med længden 1 meter.

Lær at beregne antal kvadratmeter i et hus 


Hvodan beregner man Rumfanget?

Hvad er rumfang

Rumfang er betegnelsen for størrelsen på et rum af en figur. Det vil altså sige, hvor meget fylder en bestem figur eller objekt i et tredimensionalt rum.

V bruges som betegnelsen for rumfang i formlen. Bogstavet V står for volumen.

Sådan finder man rumfanget

Du finder rumfanget af en kasse med følgende formel: l*b*h. Formlen er længde gange bredde gange højde. Der er ikke en bestemt rækkefølge, man skal gange de tre faktorer sammen.

Formlen på rumfang: V = l*b*h

Denne formel er for en kasse, der findes forskellige formler til andre objekter.

Sådan beregner man rumfanget af en cylinder

Du finder rumfanget af en cylinder med følgende formel, hvor du ganger cylinderes højde med cirklens areal:

Areal af en cirkel: π*r^2

Rumfang af en cylinder: h* π*r^2

Sådan beregner man rumfanget af en pyramide

En pyramide er figur, der har en grundflade, som enten kan være en trekant eller firkant. Hvert af grundfladens hjørner er forbundet til et punkt, som ligger over grundfladen.

Rumfanget af en pyramide beregnes ud fra følgende formel: højden gange grundfladens areal divideret med 3.
Formlen for rumfang af pyramide =(Areal af grundfladde*højde)/3

Grundflade areal (firkant) = l*b

Grundflade areal (trekant) = ½ * h * g

L = Længde
B = Bredde
H = Højde
G = Grundlinje

Sådan beregner man rumfanget af en kugle

Kuglens rumfang kan beregnes med følgende formel:

Formel: V = 4/3 * π * r^3
R = radius.

Sådan beregner man rumfanget af en prisme

For at kunne beregne et rumfang af en prisme, skal man kende højden og arealet af grundfladen. Når du kender disse to, kan du beregne rumfanget af en prisme med følgende formel:

Formel: V = h * G
V = Rumfang
h = Højde
G = Arealet af grundfladen

Sådan beregner man rumfanget af en kegle

Rumfanget af en kegle kan beregnes på to måde.

Med den første måde, skal du kende keglens areal af grundfladen. Formlen lyder sådan her:
1. Formel: V = 1/3 * h * G


Den anden metode til at beregne rumfanget af en kegle, skal du kende keglens radius. Formlen lyder følgende:
2. Formel: V = 1/3 * π * r^2 * h

V = Rumfang
h = højde
G = Grundareal
r = Radius af grundfladens cirkel

Hvad kan beregne rumfang af

Der findes mange forskellige ting, som man kan beregne rumfanget af. Hvis du går en tur rundt i dit hjem, så er der fyldt med ting, som man kan beregne rumfang på
Skuffer
Skabe
Kasser
Køleskab
Ovn
Bøtter
Bedrollers
Ovnen

lær at beregne gennemsnittet

Hvad er gennemsnittet

Gennemsnit er summen af værdierne i et datasæt divideret med antallet af værdier

I matematik og statistik henviser gennemsnittet til summen af en gruppe af værdier divideret med antallet af værdier i gruppen.

Andre ord for gennemsnit er middelværdi, median og modus.

Sådan finder du gennemsnittet

Sådan finder du gennemsnittet af en række tal, du lægger alle tallene sammen og dividerer med antallet af tal.

Lær at beregne gennemsnittet med nedenstående video.

Hvad bruger man gennemsnittet til?

Man bruger gennemsnittet til en lang række forskellige ting. Et gennemsnit kan bruges til at fortælle, hvad gennemsnitsalderen er i en gruppe. Der kan også beregnes gennemsnit af karakter, det bruges ofte til at søge ind på en videregående uddannelse.

Beregn gennemsnit i Excel

Det er nemt at beregne gennemsnittet i Excel, hvis du har mange værdier.

Sådan beregner gennemsnittet i Excel ved at putte alle værdierne ind i hver sit felt. Du markerer felterne også trykker du oppe i toppen på pilen ved siden af Autosum og vælger så Gennemsnit.

Eller se den hurtige guide herunder:

Hvad er Excel

Excel og det officielle navn Microsoft Excel er et regneark. Regnearket er udviklet Microsoft og er en del af deres Office pakke. Excel kan både bruges til computer, som er styret af Microsoft Windows operativsystem og til Apple Macintosh computere.

Excel er det mest udbredte regneark i verden. Og det har det været lige siden 1993, hvor det blev udgivet i pakkeløsningen Microsoft Office.

Hvad kan man bruge Excel til

Excel kan bruges til mange ting både privat og erhvervsmæssigt. Oftest bliver Excel brugt som et regneark for at analysere data, tal og mængder.

Excel har mange forskellige funktioner, som man kan bruge til at bearbejde sit data på. Udover at have en masse genveje/funktioner ligesom en lommeregner, rummer den også følgende funktioner.
Grafer
Opstilling af tabeller
Diagrammer
Formler
Kurvediagrammer
Forskellige regneark

lær at beregne arealet

Hvad er areal

Areal er et udtryk for, hvor meget en todimensionel figur fylder. Man beregner oftest arealet af en firkant, trekant og cirkel.

Hvordan beregner man arealet af en firkant

En firkant eller rektangel er en figur, hvor alle vinkler er 90 grader. Du finder arealet af en firkant ved at gange længde med bredden
Formlen for en firkant: A = l*b
A = Areal
L = Længde
B = Bredde

Hvordan beregner man arealet af en retvinklet trekant

Arealet af en retvinklet trekant beregnes på følgende måde:

Formlen for en retvinklet trekant
: ½ * højde * grundlinje

Hvordan beregner jeg arealet af en trekant

Når trekanten ikke er retvinklet, skal arealet af en trekant beregnes lidt anderledes. Formlen er den samme som for en retvinklet trekant:

Areal = ½ * højde * grundlinje

Du skal blot nu lade som trekanten er to trekanter. Trekanten bliver delt i to ved højden. Du beregner så arealet af de to trekanter og derefter plusser du dem sammen.

Areal = ½ * højde * grundlinje + ½ * højde * grundlinje
En trekant

Hvordan beregner man arealet af en cirkel

En cirkels areal beregnes med følgende formel:


Formlen for en cirkel: A = π * r^2
A = Areal
π = Pi
r = Radius

Hvad kan beregne arealet af

Der findes mange forskellige ting, som man kan beregne arealet af. Der er både de specifikke former, men man kan også beregne arealet af mange forskellige ting og steder i verden
Firkant
Cirkel
Trekant
Fodboldbane
En grund
En park
Trapez
Kegle

lær at regne med procenter

Hvad betyder procent

Procent betyder i hundrededele. Og procent bruges så til at beregne en del af en specifik værdi.

Hvad er procent

Procent bruges til at beregne en del af en værdi. Procent betyder i hundrededele. Procent kan både skrives som en brøk eller et kommatal. Procenter bruges oftest til beregning af renter, skat og moms

Sådan beregner du procentdelen af et tal

Når du skal finde procentdelen af et tal, så kan du starte med at dividere tallet med 100.

Det gør man, fordi procent betyder hundrededele. Når du så dividerer tallet med 100, så får en hundrededel af tallet.

Herefter skal du så gange med procenttallet og dermed få et resultat.

Et eksempel på procentregning

Et eksempel på procentregning kunne lyde således: Henrik har fået 20 % af klassens 60 farveblyanter.

Procent betyder som sagt hundrededele. Så det betyder, at vi skal finde 20 hundrede dele af de 60 farveblyanter.

Du finder først én hundrededel, så 1 % af 60 ved at dividere med 100.
60/100 = 0,6

Derefter ganger vi med procenttallet, som giver resultat.
20 * 0,6 = 12.

Det vil altså sige, at 20 % af 60 er lig med 16.

Henrik har derfor fået 16 af klassens 60 farveblyanter.

Hvad betyder procent

Procent kommer af det latinske ord per centrum, som betyder ”per hundrede”. I matematik bruger man procent til at angive et forhold mellem to tal. Tilsvarende man gør med brøker.

Hvad er procentpoint

Procentpoint er den absolutte forskel mellem to procentsatser. Det vil altså sige, når man trækker to procenttal fra hinanden, så får man procentpoint.

Hvornår bruger man procent i hverdagen?

Procentregning hører ikke kun til i klasselokalerne og den finansielle verden. Der bruges i høj grad også procent i hverdagen.

Der bruges procent til at fortælle om for eksempel fedtprocenten i vores mad eller alkoholprocenten i vores drikkevarer. Man kan altid læse på bagsiden af ens madvarer, hvor meget procent sukker, fedt, kulhydrater osv. udgør i madvaren. 

Der bruges også procent til, når vi går til valg. Her bruges procentregning til flere forskellige ting. Der bliver op til valget lavet meningsmålinger, som viser, hvem der står til at få flest og mindst procent og alt herimellem af stemmerne. Derudover bliver borgernes stemmer også gjort op i procent. Der bliver også beregnet, hvor stor valgtilslutning der har været til valget. Det gøres ved at se på, hvor mange af de stemmeberettigede, der faktisk har stemt til valget.

lær at regne omkredsen af en figur

Hvad betyder omkreds

Begrebet omkreds er et udtryk for ”længden af kanten” i en given figur. Det vil altså sige, at det betyder, hvor langt, der er rundt om en given figur. Dette kaldes omkreds.

Omkredsen af en figur

Omkredsen findes ved at måle længden af kanten af en figur. Begrebet omkreds er et udtryk for ”længden af kanten” i en given figur.

I en firkant er omkredsen summen af de fire sidelængder. Hvor i en cirkel er arealet længden af cirklens kant eller periferi.

Hvordan finder man omkredsen

Man finder omkredsen af en figur ved at måle rundt langs kanten af figuren. Det vil sige, at hvis figuren har flere sider, så måler du alle sider og lægger dem sammen til sidst for at få omkredsen.

Hvordan finder jeg omkredsen af en firkant

Omkredsen af en firkant findes ved at lægge alle sidelængder i en figur sammen. Det vil sige, at du skal lægge alle fire kanter sammen for at finde firkantens areal.

I et kvadrat ganger du blot den ene side med fire, da alle sider er lige lange.
Formlen for et kvadrat: O = 4*l

Hvorimod ved en rektangel ganger du længden med to og bredden med to og plusser de to tal sammen

Formel for rektangel: O = 2*l + 2*b
O = Omkreds
l = Længde
b = Bredde

Hvordan regner man omkredsen af en trekant ud?

Du regner omkredsen af en trekant ud på samme måde som en firkant. Du plusser alle trekantens sider sammen, så får du trekantens areal.

Det vil sige, at du måler alle tre sider, hvorefter du plusser de tre tal sammen. Et eksempel kunne være følgende:

Trekantens side 1: 10 cm
Trekantens side 2: 10 cm
Trekantens side 3: 7 cm

10c m + 10 cm + 7 cm = 27 cm

Trekantens omkreds er således 27 cm.

Hvordan finder man omkredsen af en cirkel?

Sådan finder du omkredsen af en cirkel, du ganger diameteren med Pi.

Formlen for en cirkel: O = d * π
O = Omkreds
D = diameter
π = Pi = 3,14

Hvad er PI

Tallet pi, hvis tegn eller græske bogstav er π. Tallet pi bliver også kaldet Arkimedes' konstant. Pi er nemlig en matematisk konstant.

Konstanten pi optræder mange steder og særligt indenfor matematik og fysik. Det bruges blandt andet til at beregne omkredsen af en cirkel.

PI defineres som forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter. Det vil altså sige, at pi er længden af omkredsen divideret med længden af diameter.

PI består af en uendelig mængde decimaler. I dagligdagen og almindelig beregning referer man til pi som 3,14. 

Der findes en lang række huskeregler til, hvordan man kan huske decimalerne til PI. Du kan læse om nogle af huskereglerne på Wikipedia under huskeregler. Der er enkle mennesker, som har kunne gengive over 10.000 cifre. Og der også en japansk psykiater, som har remset over 100.000 decimaler af pi op tilbage i 2006.
Lær også at beregne din BMI i indlægget om "Hvordan beregner man BMI"