Bier - hvad sker der, hvis bierne uddør?

Bestanddelen af honningbier er svundet ind siden 1950. Forskerne er bekymret for, at honningbien kan uddø.
Bier

Indholdsfortegnelse

Hvilke slags bier findes der?
Hvad er bier godt for?
Hvad sker der hvis bierne uddør?
Hvad lever bier af?
Hvilke bier lever i jorden?
Fakta om bier
Bier arter
Hvad er årsagen til at bier forsvinder
Honningbier
Hvad er biernes rolle i økosystemet
Biernes ynglings planter
Red bierne med biodiversitet i haven
Hvad er biodiversitet
Bierne dør
Hvor bor bierne
Bien og blomster

Hvilke slags bier findes der?

Der findes to salgs bier. Der er de sociale bier, som er honningbier og humlebier. Disse bier lever i organiserede samfund med en dronning, arbejderbier og droner.

Den anden slags bier er enlige bier, disse danner ikke samfundet. De lever enkeltvist i huller i jorden, i mure eller i træer.

Hvad er bier godt for?

Bier er godt for at bestøve blomster og samle pollen, hvor de overfører pollen mellem planter. Bierne er derfor en vigtig del af det danske økosystem.

Hvad sker der hvis bierne uddør?

Det ser ud til, at hvis bierne uddør for det store konsekvenser for mennesker. De fleste frugter og grøntsager, som vi spiser vil forsvinde. Der vil også uddø mange blomster, da særligt honningbien samler pollen og nektar fra hundredvis af arter.

Hvad lever bier af?

Bier lever af nektar, mens biernes larver lever af pollen.

Hvilke bier lever i jorden?

Jordbier lever i jorden. Jordbier hører til kategorien enlige bier. Der findes over 50 slags jordbier, og de varierer alle i udseende og størrelse.

Jordbier er ikke særlige farlige. De er derimod en generel og nyttig dyr i haven, da de hjælper med at bestøve flere forskellige plante. Jordbien kan også stikke ligesom andre bier, men de gør det kun, hvis de føler sig truet.

Fakta om bier

Bier er en gruppe af årevingede insekter. Bier lever af blomsterstøv og nektar. Deres fornemmeste opgave er at bestøve blomster og planter.

Bier arter

Der lever 292 forskellige arter af bier i Danmark. Hvoraf 240 af de arter lever vilde i den danske natur. Omkring 50 af disse arter er ikke blevet set siden 1974.

Hvad er årsagen til at bier forsvinder

Biernes forsvinding kan tilskrives i manglen på biernes fødeplanter. Der er tilbagegang i plantearter og deres levesteder. En af synderne til det er insektgift, som bliver brugt til skadedyrsbekæmpelse.

Honningbier

Der lever ikke længere den oprindelige danske honningbi vildt i den danske natur. Man finder dog på Læsø stadig den naturlige nordiske underart, den Brune honningbi.

Honningbier bliver i stedet holdt i bistader som en form for husdyr. De kan dog godt finde på at sværme væk og oprette vilde bestande. De bukker dog hurtigt under for angreb af miden Varroa destructor, som er indført med honningbier fra udlandet.

Hvad er biernes rolle i økosystemet

Bierne har en særlig vigtig rolle i økosystemet. De er effektive bestøver, da de besøger mange blomster og samler aktivt pollen, som de overfører mellem de mange planter. De er derfor med til at holde bestanddelen oppe af mange arter og sikre økosystemets gang.

Biernes ynglings planter

Det kan være en fordel at plante planter fra en af de følgende plantefamilier, hvis du gerne vil gøre din have bi venlig
Kurveblomstfamilien
Ærteblomstfamilien
Klokkeblomstfamilien
Lyngfamilien
Pilefamilien
Ærteblomstfamilien

Red bierne med biodiversitet i haven

Biodiversiteten er under pres. Dyre- og plantearter bliver udryddet med en foruroligende hastighed.

Du kan hjælpe med denne problem som haveejer ved at øge biodiversitet i haven. Det gør du ved at have mange forskellige planter i haven og derved tiltrække mange dyrearter.

Biodiversitet er også godt for din have, da det er med til at beskytte haven for angreb af sygdom og skadedyr.

Hvad er biodiversitet

Biodiversitet er det begreb, som man bruger til at beskrive mangfoldigheden af levende organismer i et afgrænset område. Findes der mange arter og organismer, er biodiversiteten høj. Det er særligt i regnskove, at der er høj biodiversitet.

Bierne dør

Biernes dødelighed har vokset de seneste fem år. Omkring hver femte bifamilier dør i løbet af vinteren.

Dette er ikke kun tilfældet i Danmark, stor dødelighed blandt bier er et problem i hele verden.

Hvor bor bierne

Bierne bor oprindelig i hule træer. Biavlerne har dog bygget huse til bierne, da det ikke var nemt at høste honningen i træerne.

I bihusene bygger bierne vokstavler på rammer. Det er nemt for biavleren at høste honningen fra rammerne, som de nemt kan tage op af bihusene.

Bien og blomster

Planter skal bestøves for at kunne lave frø og frugter. Det sker ved at pollen bliver flyttet fra de hanlige støvdragere på en blomst over på en hunlig støvfang på en anden blomst.

Der er flere måder, hvorpå pollen kan blive flyttet fra plante til plante på. Det kan ske via vinden eller ved hjælp fra insekter.

Bien er særlig effektiv til at bestøve blomster. Blomsterne som gerne vil have besøg af bierne lokker dem til sig med flotte farver og mønstre. Blomsterne lokker også med nektar. Nektar er en sød saft, som bierne elsker.

Begrebet bien og blomsten indenfor formering stammer såvel fra, at biernes bestøvning er nødvendige for, at planter kan formere sig.

Læs mere om bier her.
pencil