Biodiversitet i haven

Vil du gerne skabe biodiversitet i din have? Det er slet ikke så svært, som ofte skal du blot lade naturen gå mere sin naturlige gang.
blomster

Indholdsfortegnelse

Hvordan skaber man biodiversitet i haven
Undgå sprøjtemidler
Blomster efter sæson
Vand i haven
Insekthotel
Træer og fuglehuse
Hvad er biodiversitet
Fordele ved biodiversitet
Lav en kompostbunke
Vild med vilje
Biodiversitet i Danmark

Hvordan skaber man biodiversitet i haven

Herunder er samlet en række råd for at hjælpe biodiversiteten i haven

Undgå sprøjtemidler

Den gift, du bruger til at slå en ting ihjel med, kan ende med at slå andre planter eller insekter ihjel. Det kan derfor være farligt at benytte gift i sin have, da du kan udrydde vigtige arter og insekter i din have.

Blomster efter sæson

Plant forskellige blomster, som blomstrer på forskellige tidspunkter af året - det er med til at give et rigt insektliv i din have og samtidig tiltrække bierne, som er vigtige for bestøvning.

Vand i haven

Vand tiltrækker fugle og insekter i din have. Der findes en lang række måder at give fugle og insekter adgang til vand på i din have, den mest simple måde er ved at opstille et fuglebad.

Insekthotel

Stil insekthoteller op rundt i din have, så vil insekterne hurtigere flytte ind i din have. Insekterne bruger insekthotellerne til at gemme sig i og overvintre. 

Træer og fuglehuse

Fugle er nyttige i din have, da de spiser de insekter, som spiser dine planter. Den bedste måde at tiltrække fugle til din have er at give dem et sted at bo i form af træer og fuglehuse.

Hvad er biodiversitet

Biodiversitet er et begreb, som man bruger til at beskrive mangfoldigheden af levende organismer i et bestemt og afgrænset område. Er der mange forskellige organismer, så er biodiversiteten høj. Regnskoven er et godt eksempel på et sted, hvor der er enorm høj biodiversitet.

Fordele ved biodiversitet

Det kan være en fordel at skabe biodiversitet i din køkkenhave, da det giver bedre afgrøder. Det kan gøres ved at plante en række blomster mellem afgrøderne.

Krydderurter er særligt gode til at tiltrækker bierne, som er alt afgørende for at skabe god biodiversitet på grund af deres bestøvning af blomster.

Bier

Bier er godt for at bestøve blomster og samle pollen, hvor de overfører pollen mellem planter. Bierne er derfor en vigtig del af det danske økosystem og med til at skabe biodiversitet.
Læs meget mere om bierne og deres vigtige funktion

Lav en kompostbunke

Plant flerårige planter, dette gavner din biodiversitet. Det styrker insektlivet, giver bedre bestøvning og samtidig en mere naturlig bekæmpelse af skadedyr.

Når du planter flerårige planter, så bevares kulstoffet i bedre i jorden – dette er også med til at reducerer klimabelastningen.

Vild med vilje

Vild med vilje er en bevægelse, hvor man gør sin have vild og mere mangfoldig med vilje. Målet med bevægelsen er at skabe mere vild natur der, hvor mennesker bor, arbejder og opholder sig.

Læs meget mere om projektet på Vild med Viljes hjemmeside.

Biodiversitet i Danmark

Danmark har forpligtet sig til at opfylde FNs 20 biodiversitetsmål
pencil