hvepse - hvepsestik og hvepsebo

Når sommeren rammer – rammer hvepsesæsonen også. Her kan du lære lidt mere om de små irriterende stikkende insekter, som kommer efter din cola, is og grillmad om sommeren
hveps

Indholdsfortegnelse

Er hvepse nyttige
Hvornår dør hvepse
Hvor gammel bliver en hveps
Hvepse sæson
Hvorfor stikker hvepse
Hvepsestik
Gode råd til at undgå hvepsestik
Hvepse arter
Gedehams
Hvepse dronning
Hvor bor hvepse henne
Hvor mange hvepse kan der være i et hvepsebo

Er hvepse nyttige

Hvepse er nyttige som rovdyr, hvor de for eksempel holder kålorme og æblevikler nede. De er dog ikke lige så nyttige som honningbien, men de bestøver planter og blomster i et vist omfang.

Primært er hvepsen fornemmeste opgave dog at bringe sin egen art videre.

Hvornår dør hvepse

Hvepse dør i løbet af efteråret, da hvepse er etårige insekt. Dette gælder alle arbejder-hvepsene, det er kun de befrugtede hunner, som overvintrer og overlever vinteren – resten dør af kulde.

Hvor gammel bliver en hveps

En typisk arbejderhveps bliver omkring 4 uger gammel. Hvor den arbejder de første 2 uger, og de sidste 2 uger bruges på at forsvare hvepseboet. Alle hvepse på nær dronningerne dør i efteråret af kulde.

Hvepse sæson

Hvepse sæsonen er om sommeren. Den er som ofte særlig slem, hvis vejret er godt. Det er dog som ofte kun hvert andet år, der er er et slemt år med hvepse.

Hvorfor stikker hvepse

Hvepse stikker, når de føler sig truet. De er en meget aggressiv art med en ret voldsom gift i sig. Deres opgave er at sikre deres bo og artens overlevelser, hvorfor de stikker for at beskytte sig.

Hvepsestik

Et hvepsestik er giftig, og den kan stikke flere gange i modsætning til en honningbi uden at dø. Der er få insektstik-allergikere i Danmark, og endnu færre som ender med at dø af insektstik.

Fjern hurtigst muligt brodden, hvis den stadig sidder i huden efter stikket. Det er en god ide at køle stikket ned. Får du derimod en allergisk reaktion, så søg lægehjælp med det samme.

Gode råd til at undgå hvepsestik

Vi har samlet en række gode råd til, hvordan du bedst undgår, at en hveps stikker dig
Lav ikke store bevægelser, når hvepsen er omkring dig – det gør, at den føler sig truede og bliver derfor aggressive
Pas på dine drikkevarer – sørg for, at du kan se om, der er fløjet en hveps ned i den
Behold dine sko på – og pas særligt på i græsset ved frugttræer
Dæk dine madvarer til, når du spiser udendørs

Hvepse arter

Hvepse tilhører gruppen Hymenoptera, det danske ord er årevinger. Arten inkluderer også myrer og bier. Hvepse er en meget stor og forskelligartet gruppe af insekter med mange tilhørende undergrupper.

Den mest almindelig art i Danmark er gedehams, som vi særligt møder om sommeren.

Der findes to kategorier af hvepse: de sociale og de enlige hvepse. De sociale hvepse danner kolonier med en dronning. Det er kun dronningen, som der overvintrer resten af kolonien, dør om vinteren. De sociale hvepse gør brug af deres gift som forsvar.
Lær mere om bier her, og hvorfor de er så vigtige

Gedehams

Gedehamsarten er 10-19 mm stor, hvor den er sort med gule farver. De bor som ofte jordboende og som kolonier. Hvepse har dobbeltvinger og sammensatte øjne. De lever af frugt og nektar, hvorimod deres laver bliver fodret med insekter.

Vi mennesker kommer ofte i konflikt med dem, da det er en aggressiv art med gift i sig.

Hvepse dronning

Hvepsedronningen fornemmeste opgave er at lægge æg. Det er kun dem, som overvintrer på beskyttede steder. De vågner fra deres vinterdvalen midt i april, hvor de så finder et nyt sted, hvor de kan bygge et bo.

Hvepsedronningen føder som ofte sine hvepsebørn i august/september.

Hvor bor hvepse henne

Hvepse bor i kolonier i deres hvepsebo, som ofte er placeret under jorden, i hule træer, ved gamle møbler eller brændestabler. En hvepsekoloni består af dronninger, hanner og arbejdere.

Et hvepsebo ligner en sammenfletning af papirlignende stykker.

Hvor mange hvepse kan der være i et hvepsebo

Et hvepsebo kan indeholde op til 2-3.000 hvepse. Et hvepsebo består af dronninger, arbejdere og hanner.

Bekæmpelse af hvepse

Den bedste måde at bekæmpe hvepse på er at fjerne deres hvepsebo. Her er det bedste råd, at du får fjernet hvepseboet så tidligt som muligt. Et hvepsebo er ikke så stor tidligt på sæsonen, hvor der også kun lever få hvepse i boet.

Her kan du finde en række gode råd til, hvordan du kan fjerne et hvepsebo. Hvis hvepseboet er vokset stort eller, du er allergisk overfor hvepse så få professionel hjælp til at fjerne det.
Pak dig godt ind med handsker tapet fast til ærmerne, halstørklæde og en hat med net for at beskytte mod hvepsestik
Fjern boet om aften eller natten – her er hvepsene mindst aktive
De lettilgængelige hvepseboer kan fjernes med hjælp for en plasticpose, støvsuger eller bekæmpelsesmiddel.
Til større hvepsebo bør man gøre brug af bekæmpelsesmiddel inden, du fjerner hvepseboet.
pencil