Hvordan kommer man af med spindemøl

Træer og buske dækket af et tæt spind, som er næsten helt hvidt – det er et tegn på, at de er blevet angrebet af spindemøl og deres larver.
Spindemøl

Indholdsfortegnelse

Hvordan kommer man af med spindemøl
Spindemøl fun fact
Forebyggelse af spindemøl
Hvad er spindemøl
Hvad er spindemøl
Hvilke træer og buske foretrækker spindemøl
Hvordan kan man se om, man har spindemøl
Er spindemøl farlige

Hvordan kommer man af med spindemøl

Et gentagne angreb af spindemøl mod et træ kan svække det, hvorfor det er en god ide at bekæmpe spindemøl og deres larver. Her får I tre tips til at bekæmpe spindemøl på
1. Tiltræk fugle til haven – de spiser spindemøllelarver
2. Skab biodiversitet i haven – giver gode forhold for spindmøllelarvernes fjender
3. Bryd larvernes spind – riv spindet i stykker, så fuglene lettere kan få fat på laverne og spise dem

Spindemøl fun fact

Kigger man 20 år tilbage, så angriber spindermøl sjældent det samme træ mere end to år i træk. Det har dog ændret sig, hvor nu spindelmøllelarverne hærger de samme træer år efter år.

Forebyggelse af spindemøl

En forebyggelse af spindemøl kan være at give de insektædende fugle gode forhold i haven, så de kan bekæmpe dem.

En høj biodiversitet i din have giver også gode forhold for lavernes fjender. Et trick kan være at hive spindet i stykker, så fuglene kan få fat på laverne.

Man kan også bekæmpe spindemøl med specielt gift, som er lavet til formålet. Her skal man dog være opmærksom på, at man kan dræbe vigtige nyttedyr for din have i samme omgang.

Hvad er spindemøl

Spindmøl er em gruppe småsommerfugle, hvor deres larver har en helt speciel beskyttelsesteknik. De laver et fællespind, som beskytter dem mod at blive spist af fugle.

Deres laver kaldes snareorm, og kan blive ca. 1,5 cm lange og er gullige. Man finder larvekolonier af spindemøl om sommeren inde i kraftige spind på træer og busker.

Hvornår er der spindemøl

Spindemøl kommer normalt frem i slutningen af maj til midten af juni. Det er også den periode, hvor de hvide spind er meget markante på træer. I slutningen af juni begynder larverne at forpuppe sig, hvorefter de flyver væk som spindemøl hen over sommeren.

Hvilke træer og buske foretrækker spindemøl

Spindemøl foretrækker en lang række forskellige arter af træer og buske. De er særlig typisk at finde på hæg, tjørn, æbletræer, blommetræer og andre frugttræer.

Nogle specielle arter af spindemøl angriber en bestemt type træ, hvor en art af spindemøl angriber æbletræer.

Hvordan kan man se om, man har spindemøl

Det er ret tydeligt at se, hvis en af de buske eller træer er blevet angrebet af spindemøl og deres larver. Træet eller busken vil være dækket af hvid spind, som er fyldt med små larver. Samtidig vil træet eller busken være meget nøgen, da larverne lever af de grønne blade. Herunder kan du se, hvordan det ser ud, når et træ er blevet angrebet af spindemøl og deres larver.
Spindemøl

Er spindemøl farlige

Som udgangspunkt er spindemøl ikke farlige. Deres larver spiser alt det grønne på et træ, så det blev helt afløvet. Her vil træerne blot aktivere sine sankthansskud, hvilket betyder, at træet kan nå at springe ud igen senere på sommeren. Træet laver også nye bladanlæg, så den får blade igen næste år.

Et angreb af spindemøl kan dog betyde, at træerne næste år kan blive lidt mindre end normalt.
pencil