Hvordan skaber man et godt indeklima

Det vigtigste man kan gøre for at skabe et godt indeklima er, at man sikrer sig at lufte ud, gøre rent og holde luftfugtigheden nede.
Åbent vindue

Indholdsfortegnelse

Hvordan skaber man et godt indeklima
Hvad er et indeklima
Et godt indeklima
Hvad skal luftfugtigheden være i hjemmet
Dårligt indeklima
Sundt indeklima
Hvad er et sundt indeklima
3 tre ting, som giver et sundt indeklima
Husk børneværelset
Hvad er tegnene på dårligt indeklima
Hvad giver dårligt indeklima
Indeklima og søvn
To simple råd er med til at give et godt indeklima, når du sover
Undgå dug og kondens på dine ruder

Hvordan skaber man et godt indeklima

Man kan gøre en lang række ting for at skabe et sundt og godt indeklima, hvilket er vigtigt for din sundhed. Herunder har vi samlet en række gode råd til at få et godt indeklima.
Luft ud i dit hjem – gerne tre gange dagligt med gennemtræk
Hold en stabil temperatur i dit hjem – gerne på de 20-23 grader
Tør dit tøj udenfor – så du undgår kondens
Brug din emhætte, når du laver mad – og lad den stå og køre lidt efter, at du har lavet mad
Luk døren til badeværelset, når du er i bad – og husk at lufte godt ud bagefter
Fjern kondens på vinduerne indvendig – duggen langs kanten af vinduet er et tegn på, at luftfugtigheden er høj i rummet
Skab en god luftcirkulation i det hjem – hold dine døre åbne
Gør rent – hyppig rengøring fremmer også et godt indeklima

Hvad er et indeklima

Et indeklima er det fysiske miljø, som man har indendørs. Et indeklimas kvalitet bestemmes af faktorer såsom temperatur, lys og luftens kvalitet.

Det er vigtigt, at man skaber et sundt og godt indeklima. Da et dårligt indeklima påvirker sundhed og produktivitet.

Et godt indeklima

Et godt indeklima bliver bestemt af en kombination af både bygningens og lokalernes udformning, indretning og vedligeholdelse. Derudover har det også noget at sige, hvor mange, der opholder sig i rummet.

Hvad skal luftfugtigheden være i hjemmet

Luftfugtigheden i hjemmet skal være mellem 40-60 %, og om vinteren skal den være på 40-45 %

Dårligt indeklima

Dårligt indeklima kan give hovedpine, allergi og dårlig nattesøvn. Et dårligt indeklima kan også påvirke ens koncentrations- og arbejdsevne negativt, og det er derfor vigtigt at skabe et godt indeklima også på arbejdspladsen.

Sundt indeklima

Et sundt indeklima er vigtigt, da de fleste af os bruger de fleste timer indendørs. Luften indenfor bliver påvirket af fugt, støv, temperatur og partikler fra fx stearinlys. Det sunde indeklima er altafgørende for ens sundhed og dagligdag.

Hvad er et sundt indeklima

Et sundt indeklima er et klima med god luftfugtighed, lys og temperatur – et frisk og behageligt klima.

Det er vigtigt at opretholde et sundt indeklima, da det både påvirker din sundhed, koncentration samt arbejdsevne. Et dårligt indeklima kan i værste fald resultere i ubehag eller hyppigt sygefravær.

3 tre ting, som giver et sundt indeklima

1. Ofte udluftning

Husk at få luftet ud i dit hjem og lokaler flere gange dagligt. Det er dog samtidig vigtigt, at du opretholder en jævn indendørs temperatur. Der må ikke være under 18 grader, og gerne mellem 20-23 grader.

2. Lille fugtighed

Det er vigtigt, at du opretholder en lille og lav fugtighed. Det kan gøres ved at lufte ud og fjerne kondens og fugt. Kondens og fugt kan også i værste fald resultere i svamp.

3. Et rent hjem

Det er særligt vigtigt, at du har et rent hjem. Derfor skal du hyppig gøre rent for at skabe et sundt indeklima.

Husk børneværelset

Vi glemmer ofte børneværelset, når det handler om godt indeklima. Legetøj og leg giver masser af støv, og det er med til at forringe luftens kvalitet. Det kan være med til at give træthed og dårlig nattesøvn.

Det er derfor vigtigt, at du lufter ud og gøre rent på børneværelset – så du giver dit barn det bedste indeklima.

Hvad er tegnene på dårligt indeklima

Der er en række tegn på dårligt indeklima, såsom hyppig sygdom, høj fugtighed og dårligt lugt. Disse tre faktorer bliver uddybet yderligt her, og hvad man kan gøre for forhindre et dårligt indeklima.

Hyppig sygdom

Hvis dig og din familie ofte bliver ramt af sygdom, så kan det være et resultat af dårligt indeklima. Det dårlige indeklima påvirker din sundhed, hvilket kan give træthed, hovedpine og tørre/irriteret øjne og luftveje.

Høj luftfugtighed

En høj luftfugthed giver gode vilkår for bakterier og svamp, som lever godt i disse forhold. Det er derfor vigtigt, at du får luftet ud og særligt i de fugtige rum.

Dårlig lugt

Lugter der dårligt i et lokale eller i dit hjem, så kan det være et tegn på, at der er dårlig udluftning. Dette hænger derfor sammen med de to ovenstående faktorer.

Hvad giver dårligt indeklima

Der er en lang række faktorer i dit hjem og bygning, som giver dårligt indeklima. Nogle af de største kilder til et dårligt indeklima, har vi samlet i en liste herunder.
Høj luftfugtighed
Kemikalier
Støj
Kunstigt lys
Forurening fra luften
Stearinlys og rygning indenfor

Indeklima og søvn

Et sundt og godt indeklima er vigtig for din søvn. Og da ens indeklima særligt bliver forringet om natten, er det vigtigt at skabe et godt miljø. Indeklimaet bliver særligt dårligt, hvis man ikke lukker døren til det værelse, som man sover i. En lukket dør om natten gør, at luftfugtigheden stiger og særligt hober partiklerne sig op. En åben dør vil derfor generelt give et bedre indeklima.

To simple råd er med til at give et godt indeklima, når du sover

Luft ud med gennemtræk lige inden sengetid
Hold døren åben til værelset om natten – og særligt børneværelset.

Undgå dug og kondens på dine ruder

Læs om, hvordan du slipper for dug og kondens
pencil