Pindsvin

Pindsvinet er nem at spotte i den danske natur, og de er karakteristiske med deres flotte pigge, som dækker hele dens ryg.
pindsvinfamilie
Pindsvinet er et nyttedyr.

Indholdsfortegnelse

Pindsvin
Fakta om pindsvin
Pindsvin i haven
Vigtigt at vide om pindsvinet
Hvor lever pindsvin
Hvem er pindsvinets fjender
Hvad spiser og drikker et pindsvin
Pindsvinets levevis
Pindsvin unger
Pindsvinets pigge
Hvorfor går pindsvinet i vinterhi

Pindsvin

Pindsvinet som også kaldes vesteuropæisk pindsvin, er et pattedyr, der lever i Vesteuropa. Pindsvinet er meget udbredt i Danmark, og vi møder dem ofte i småskove eller haver, hvor de er aktive om natten.

Man kan let kende pindsvinet på dens pigge på ryggen, som fungerer som forsvar mod fjender.

Fakta om pindsvin

Pindsvin er karakteristisk med sine pigge, og ligner derfor ingen andre dyr i Danmark. Pindsvinet har en hel særlig muskel, som gør det muligt for pindsvinet at rulle sig sammen, så det bliver kuglerundt og beskyttet af pigge på hele kroppen.

Pindsvin i haven

Pindsvin i haven er en god ting, da de blandt andet æder dræbersnegle, orme, bænkebidere og biller. Derfor er det lille pindsvin et godt nyttedyr i din have.

Vil du gerne tiltrække pindsvin til din have, så skal du skabe de helt optimale forhold for dem: tørre skjulesteder, adgang til vand og beskyttelse mod ræve og hunde.

Vigtigt at vide om pindsvinet

Pindsvinet er et fredet dyr, hvilket betyder, det er forbudt at holde dem i fangenskab – dog med undtagelse, hvis det er under pleje.

Det er vigtigt, at du ikke flytter pindsvinet væk fra deres levested. Pindsvinet bliver hurtig forvirret, når de ikke kan finde deres hjem – det kan føre til deres død.

Giv aldrig mælk til pindsvinet – det kan de ikke tåle.

Hvor lever pindsvin

Pindsvin lever mange steder, og vi møder dem ofte i vores haver og parker. Derudover findes de også i skovbryn, levende hegn, enge og græsmarker.

Hvem er pindsvinets fjender

Pindsvinets fjender er ræven, skovmåren og store hornugler. Derudover er vi mennesker også en stor fjende mod pindsvinet, hvor flere tusinde pindsvin bliver dræbt i trafikken hver år.

Hvad spiser og drikker et pindsvin

Et pindsvin spiser primært regnorme, biller, larver, edderkopper og snegle, derudover spiser de også frøer, krybdyr og fugleæg. Pindsvin drikker vand.

Pindsvinets levevis

Pindsvinet lever mange forskellige steder, de lever blandt andet i skovbryn, levende hegn, enge og græsmarker. Derudover finder vi selvfølgelig pindsvin i haver og parker, hvor bestandene oftest er tættest.

Når der ikke er parringstid, så færdes pindsvin alene. Der kan dog godt leve flere pindsvin i samme område, de bruger her urin og ekskrementer til at fortælle, at de er her. Dette gøres for, at de undgår hinanden og derved ikke kommer i vejen for hinanden.

Pindsvinene går i vinterhi, hvor de bor i reder, som er lavet af blade og græs, som man ofte finder i en busk, en bunk gren eller under bygninger.

Parringstiden for pindsvin er som ofte i juni-juli, og efter 35 uger fødes et kuld på 4-5 unger. Ungerne fødes uden pigge, men de er gemt under huden og vokser hurtigt frem. Ungerne dier i 4-6 uger, hvorefter de er i stand til at klare sig selv.

Pindsvin unger

Pindsvin unger bliver født i sensommeren fra sidst i juli til sidst i august. De kan også blive født i september og begyndelsen af oktober.

De nyfødte pindsvin er nøgne og har omkring 90-100 hvide pigge. De taber deres hvide pigge, når de er omkring en måned gammel – hvorefter de får brune pigge, ligesom voksne pindsvin. Efter ca. seks uger begynder pindsvinungen at klare sig selv.
pindsvingsunger

Pindsvinets pigge

Pindsvinet har 90 bløde pigge, når den bliver født. Hvorimod et voksent pindsvin har 5.00-7.000 pigge. Piggene er en forsvarsmekanisme hos pindsvinet, hvor de kan stritte med sin pigge og rulle sig sammen i forsvarsposition. Når pindsvinet ruller sig sammen, dækker den sit hoved og lemmer.

Hvorfor går pindsvinet i vinterhi

Pindsvinet går i vinterhi om efteråret, når temperaturen er nået ned omkring de 10 grader. Pindsvinets egen temperatur kan falde helt ned til 1 grad under dens vintersøvn.

I Danmark kommer de ud af deres hi i april-maj.
pencil